חנוכיה חיל עברי עם דגל המדינה

10.8x16.7x5

א138

חנוכיה עם חיל עברי מחזיק בדגל עליו רשום "חנוכה" בידו רובה קרבין. MADE IN ISRAEL PAT NO 1064

חנוכיה חיל עברי עם דגל המדינה