top of page

חנוכיה פל בל אריה ישראל

20.5x10.7x7.5

א219

חנוכיה פל בל הדומה לחנוכיית המלאכים אך קטנה יותר על גביה אריה רובץ והכיתוב "ישראל" סמליל מלבני של פל בל תוצרת ישראל

חנוכיה פל בל אריה ישראל
bottom of page