חנוכיה פל בל אריה ישראל

20.5x10.7x7.5

א219

חנוכיה פל בל הדומה לחנוכיית המלאכים אך קטנה יותר על גביה אריה רובץ והכיתוב "ישראל" סמליל מלבני של פל בל תוצרת ישראל

חנוכיה פל בל אריה ישראל