חנוכיה תוצרת דוגמא

23.6x15x4

א202

חנוכיה ממכת מצופה כסף תוצרת "דוגמא" "SILVER PLATED DUGMA MADE IN ISRAEL"

חנוכיה תוצרת דוגמא