top of page
בצלאל מקורית שנות העשר-עשרים.
בצלאל שנות העשר-עשרים. בלחיצה כאשר הפלאק המרכזי נלחץ בנפרד בצבע זהב. "על הניסים ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה". אריות מוכנפים עם מנורת שבעת הקנים וכיתוב נוסף "הנרות הלוו קודש הם" בצלאל ירושלם.

בצלאל מקורית שנות העשר-עשרים.

מק"ט: א179
1,200.00$מחיר