top of page
"הנרות הללו קודש הם עם מנורת שבעת הקנים תוצרת "משכית
"הנרות הללו קודש הם" מנורת שבעת הקנים עם ענפי זית לצידיה. בזיכים איכותיים בלחצנות.

"הנרות הללו קודש הם עם מנורת שבעת הקנים תוצרת "משכית

מק"ט: א196
450.00$מחיר