top of page
.חנוכיה לוחם מכבי יוצר לכבוד המכביה בשנות השלושים
חנוכיה עם לוחם יהודי לבוש מחלצות וכף קלע בידו-כנראה דוד המלך "נס גדול היה פה". P377

.חנוכיה לוחם מכבי יוצר לכבוד המכביה בשנות השלושים

מק"ט: א197
700.00$מחיר