top of page
נעשה עם שטנצים של הבזיכים שטנצים מקוריים של בצלאל בשנות התשעים

נעשה עם שטנצים של בצלאל מנחושת הבזיכים הינם מצינור חתוך

נעשה עם שטנצים של הבזיכים שטנצים מקוריים של בצלאל בשנות התשעים

מק"ט: ר29
80.00$מחיר