top of page

תנ"ך עם כריכת פליז פל בל

12x20

bible

תנ"ך עם כריכת מתכת תוצרת פל בל. דמויות חרוטות על הכריכה: משה עם לוחות הברית וכיתוב תורה נביאים כתובים.

bottom of page