top of page

האוספים

האוספים באתר מייצגים שלושה עמודי תווך של התרבות היהודית המודרנית.

 

אוספי היודאיקה, הישראלינה והאמנות היהודית נותנים כבוד למסורת המפוארת של האמנות בחיים היהודיים, המתפרשת על פני אלפי שנים וכוללת מגוון יוצא דופן של חפצים.

bottom of page