top of page

חנוכיה אוסטרית מצופה כסף

30x32x11

90

חנוכיה אוסטרית מצופה כסף מהמאה ה19 בצורת טווס עם שני אריות וכתר תורה כל גבי האפריון של החנוכיה

חנוכיה אוסטרית מצופה כסף
bottom of page