חנוכיה אופנהיים סמל המדינה וסמלי צהל

12.4x10.5x5.7

א200

חנוכיה תוצרת "אפנהיים" סמל מדינת ישראל ושני סמלי צהל משני צדדיה. OPPENHEIM ISRAEL עם תג המכירה המקורי של חברת אופנהיים

חנוכיה אופנהיים סמל המדינה וסמלי צהל