חנוכיה בצלאל כסף

16.7x13.2x4.7

א191

חנוכיה בצלאל כסף שנות העשרים. בזיכים מיוחדים מקוריים. 925

חנוכיה בצלאל כסף