חנוכיה טפיך ענקית

35x19x10

א209

חנוכיה תוצרת טפיף פלשתינה. "ירושלם TEPPICH"

חנוכיה טפיך ענקית