חנוכיה ישראלית

13.8x13x5

א145

כי נר מיצווה ותורה אור. טיהור המקדש על ידי הכהן הגדול

חנוכיה ישראלית