חנוכיה כנען צפת נדירה ביותר

18x11.5x8.5

א208

חנוכיה תוצרת כנען צפת עם אגן שמן משותף לכל הנרות. שמש נשלף נדיר ביותר. "הנרות הללו קדש הם"

חנוכיה כנען צפת נדירה ביותר