חנוכיה לוחם מחזיק בידו את כן הנרות של החנוכיה

21.5x13x8.5

א198

חנוכיה עם לוחם עברי מחזיק בידו את הכן עם נרות החנוכה. מגן דוד בידו השניה. "ישראל"

חנוכיה לוחם מחזיק בידו את כן הנרות של החנוכיה