חנוכיה מפגזי הגנה נגד מטוסים

28x11.5x8.5

א204

חנוכיה מפגז נגד מטוסים וקנים של תרמילי אקדחים. נמצא בעזבון של מנהיג ממנהיגי האצ"ל

חנוכיה מפגזי הגנה נגד מטוסים