חנוכיה מפולין מאה 20

25x26.5x11.5

106

חנוכיה עם בסיס שמונה צלעות מדורגות. מצופה סכף עם שמש נשלף. עם מגן דוד בראשה.

חנוכיה מפולין מאה 20