top of page

חנוכיה נחושת חומות ירושלים

12.5x10.8x5.9

א118

חנוכיה נחושת דמויית חומות העיר העתיקה. בזיכים תרמילי אקדח. "מי כמוך באילים " "מתתיהו כהן גדול".

חנוכיה נחושת חומות ירושלים
bottom of page