top of page

חנוכיה עם עמודים וחרב וענף זית

20.5x12.8x8.3

א217

חנוכיה עם עמודים דמויי עמודי שיש יוונים וחרב עם ענף זית עליה. הבזיכים בסגנון הבזיכים היחודיים של פל בל. מופיעה בקטלוג של וולסי כ מידגם. רשום עליה "ישראל"

חנוכיה עם עמודים וחרב וענף זית
bottom of page