חנוכיה עם עמודים וחרב וענף זית

20.5x12.8x8.3

א217

חנוכיה עם עמודים דמויי עמודי שיש יוונים וחרב עם ענף זית עליה. הבזיכים בסגנון הבזיכים היחודיים של פל בל. מופיעה בקטלוג של וולסי כ מידגם. רשום עליה "ישראל"

חנוכיה עם עמודים וחרב וענף זית