חנוכיה עשור למדינת ישראל

24x16.7x7.3

א149

חנוכיה עשור למדינת ישראל עם מפת ישראל לפני 1967. TEN YEARS TO ISRAEL INDEPENDENCE. מ.ר. 1912

חנוכיה עשור למדינת ישראל