חנוכיה פולנית

22.1x23.3x5.8

92

חנוכיה פולנית אחרונה קרובה מאד לשואה

חנוכיה פולנית