top of page

חנוכיה פולנית/אוסטרית מהמאה ה 19

28x27x7

114

חנוכיה פולנית/אוסטרית מפליז רקוע אריות לוחות הברית וכתר תורה מעל בזיכים נשלפים וכד שמן למילוי השמן

חנוכיה פולנית/אוסטרית מהמאה ה 19
bottom of page