top of page

חנוכיה פולנית מהמאה ה-19 מפליז רקוע

23.2x24x7.3

112

חנוכיה פולנית מפליז רקוע. מהמאה ה-19 בזיכים נשלפים. אריות נשענים על מנורת שבעת הקנים.

חנוכיה פולנית מהמאה ה-19 מפליז רקוע
bottom of page