חנוכיה פל בל המלאכים נרות

12.5x9.86.1

א114

חנוכיה פל בל המלאכים בעיצוב זאב רבן. וורדיגריס "הנרות הללו קדש הם" שני מלאכים מחזיקים ענפי זית וכד שמן. סמליל פל בל עגול. כבדה מאד

חנוכיה פל בל המלאכים נרות