חנוכיה פל בל קטנה כדוגמת מנורת המקדש

12.5x11x5.5

א120

חנוכיה פל בל קטנה סמליל פל בל עגול. תוצרת ישראל. MADE IN ISRAEL

חנוכיה פל בל קטנה כדוגמת מנורת המקדש