חנוכיה פל בל קשת הפוכה

23x10.8x7.8

א221

חנוכיה פל בל קשת הפוכה שמחזיקה את הנרות הקלאסיים של פל בל. סמליל עגול של פל בל. MADE IN ERETZ ISRAEL. פלשתינה

חנוכיה פל בל קשת הפוכה