חנוכיה פל בל קשת פלשתינה

25.2x9x4.2

א220

חנוכיה פל בל תוצרת פל בל "הנרות הללו קדש הם" על גבי קשת רחבה. מתקופת פלשתינה. MADE IN ERETZ ISRAEL סמליל פל בל עגול

חנוכיה פל בל קשת פלשתינה