חנוכיה פל בל קשת פתוחה

16.5x14.5x8.6

א128

חנוכיה תוצרת פל בל לנרות. העיצוב זאב רבן.סמליל פל בל עגול. תוצרת ישראל

חנוכיה פל בל קשת פתוחה