חנוכיה שער בית כנסת החורבה

23x18.7x7.6

א53

חנוכיה עם קשת בית כנסת החורבה בעיר העתיקה. עם שני אריות שואגים וכד שמן ענק. PAT NO 1607

חנוכיה שער בית כנסת החורבה