חנוכיה תוצרת גיל גל

20x14.5x4.6

א212

חנוכיה תוצרת "גיל גל" יהודה המכבי עם קשת וחץ ענפי זית וכדי שמן MADE IN ISRAEL

חנוכיה תוצרת גיל גל