חנוכיה תוצרת כתר ישראל לשמן

20.5x17.4x12

א123

חנוכיה תוצרת "כתר ישראל" לשמן. עם עלי דקל ושמש מיוחד במינו. KETER ISRAEL

חנוכיה תוצרת כתר ישראל לשמן