top of page

חנוכיה תוצרת משכית

11.2x19.5x4.8

א196

"הנרות הללו קודש הם" מנורת שבעת הקנים עם ענפי זית לצידיה. בזיכים איכותיים בלחצנות.

חנוכיה תוצרת משכית
bottom of page