חנוכיה תוצרת ניר עציון

20x9.2x6.2

א137

חנוכיה תוצרת "ניר עציון" מתיתיהו כהן גדול עם כד שמן."ישראל. הנרות הללו קודש הם". MADE BY NIR CHEN NIR ETZION ISRAEL CH/10

חנוכיה תוצרת ניר עציון