top of page

חנוכיה תוצרת פאר

18.3x13.4x4.9

א110

חנוכיה תוצרת פאר עם מטבע מדינת ישראל ועליה גור אריה יהודה. הנרות הללו קודש הם - על בסיס החנוכיה.MII PAT 69/106

חנוכיה תוצרת פאר
bottom of page