חנוכיה תוצרת פורטונה

26.5x17.3x6.4

א60

חנוכיה כנראה תוצרת פורטונה. נס גדול היה פה. שני אריות נשענים על מטבע בו טבוע אשכול ענבים. ועליו כד שמן. MADE IN ISRAEL

חנוכיה תוצרת פורטונה