top of page

חנוכיה תוצרת פל בל כחולה

21.8x14.5x8.8

א7

חנוכיה פל בל כחולה נדירה ביותר. כנראה בעיצוב זאב רבן לפי האותיות הקלאסיות והדמויות הנוספות

חנוכיה תוצרת פל בל כחולה
bottom of page