חנוכיה תוצרת פל בל כחולה

21.8x14.5x8.8

א7

חנוכיה פל בל כחולה נדירה ביותר. כנראה בעיצוב זאב רבן לפי האותיות הקלאסיות והדמויות הנוספות

חנוכיה תוצרת פל בל כחולה