חנוכיית הלפידים פלשתינה

21x14.2x11.8

א132

חנוכיית הלפידים כנראה מתקופת פלשתינה. לפידים ניצבים וליד כל אחד מהם בזיק מיוחד לשמן. השמן נייד. 661

חנוכיית הלפידים פלשתינה