top of page

חנוכיית פל בל הגמד

9.5x10.2x1.6

א43

חנוכיה תוצרת פל בל בצורת מנורות החרס העתיקות. כל הנרות מקבלים שמן מאגן שמן אחד כללי כולל השמש. "ישראל" עלי זית ומגן דוד. סמל פל בלל תוצרת ישראל MADE IN ISRAEL.

חנוכיית פל בל הגמד
bottom of page