חנוכיית פל בל המלאכים נרות

16.2x14x9

א183

חנוכיה תוצרת פל בל כבדה מאד. שני מלאכים מחזיקים כד שמן עטוף בענפי זית. וורדיגריס

חנוכיית פל בל המלאכים נרות