חנוכיית פל בל העצמאות

19.3x10x7.8

א182

חנוכיה בעיצוב זאב רבן תוצרת פל בל. נראים בה על רקע ירושלים לוחם צה"ל ולוחם מכבי ובצידה השני קרבות המכבים עם היוונים והדלקת המנורה במקדש. סמליל של פל בל.

חנוכיית פל בל העצמאות