חנוכיית פל בל כבדה מוקדמת נדירה ביותר

22.8x7.5x9.5

222

הנרות הללו קודש הם השמש חתום ובתחתית חתימה מיוחדת

חנוכיית פל בל כבדה מוקדמת נדירה ביותר