קערת סדר פסח

40 ס"מ קוטר

97030

קערת סדר פסח נחושת מצופה כסף. על גביה חרוט קדוש לליל הסדר וקדש ורחץ כרפס יחץ וכו' וארבע תמונות מירושלים ומליל הסדר המשפחתי. ודמויות משה אהרן דוד ושלמה.

קערת סדר פסח